Opština će subvencionisati ratne vojne invalide, poljoprivredna gazdinstva i penzionere

Skupština opštine Srbobran je na 14. sednici održanoj u utorak, 26. septembra 2017. godine većinom glasova odbornika usvojila treći rebalans budžeta za tekuću godinu po kojem se opštinska kasa uvećava za nekoliko desetina miliona dinara.

Kako je objasnio prvi čovek opštine Radivoj Paroški, do promene planova je došlo zbog povećanja prihoda na više mesta.

    - Sada imamo novih milion dinara mesečno u budžetu na osnovu obaveza velikog poslodavca ''Delfija'', u kojem je posao našlo 260 građane naše opštine. Značajno su porasli i prihodi na osnovu poreza na prihod od samostalne delatnosti, sa 15 na 19 miliona dinara, a porasli su i namenski transferi sa 113 na 140 miliona dinara. Zbog toga moramo ići i u rebalans rashoda. Dobar priliv novih sredstava omogućuje nam da po prvi put obezbedimo besplatan prevoz za građane u međumesnom saobraćaju, čak i besplatan prevoz u gradskom saobraćaju koji uvodimo. Takođe, obezbedićemo subvencije ratnim vojnim invalidima, učesnicima rata i penzionerima – poručio je sa govornice Paroški.

Kako je još rekao, lokalna samouprava će po prvi put izdvojiti 3,5 miliona dinara za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima.

    - Pet miliona dinara iz budžeta i pet miliona dinara ostvarenih od naftne rente, usmerićemo u rekonstrukciju odmarališta u Sutomoru, a povećavamo i sredstva za Centar za socijalni rad – naveo je on.

Predsednik opštine je pozvao sve odbornike da uskoro učestvuju u kreiranju budžeta za 2018. godinu, jer je veoma moguće da će i sledeća opštinska kasa biti punjena realnim novcem koji će se najvećim delom usmeravati u razvoj opštine. Podršku rebalansu budžeta za ovu godinu dalo je 20 odbornika, dok je pet njih bilo protiv.

Najnovija sednica lokalnog parlamenta donela je i jednu kadrovsku promenu. U stolici namenjenoj članu Opštinskog veća zaduženog za poljoprivredu umesto Nebojše Nedeljkovića, koji odlazi na novu funkciju, naći će se Relja Kurjački.

Govorilo se i o Odluci i javnom zaduživanju opštine Srbobran. Skupština je dala dozvolu za sklapanje ugovora sa slovenačkim partnerima o zaduživanju u visini od 220 miliona dinara namenjenih izgradnji centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda u opštini Srbobran.

Kako se moglo čuti, povoljnost ovog ugovora ogleda se u sedmogodišnjem roku za otplatu po kamatnoj stopi do 2,05 odsto, ali prevashodno odobravanjem donacije od pola miliona evra od strane slovenačkih partnera za realizaciju projekta, kao i dodatnih 200.000 evra subvencije. Smatra se da će ova subvencionisana suma biti dovoljna za plaćanje kamate i drugih troškova zaduženja.

U nastavku, većinom glasova odbornika doneto je i više Odluka koje su se odnosile na maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za tekuću godinu, zatim pete izmene i dopune odluke o Opštinskoj upravi Srbobran, prava na materijalnu pomoć deci i učenicima sa smetnjama u razvoju, utvrđivanje kategorija korisnika koji imaju pravo na korišćenje subvencionisanih komunalnih usluga gradskog i prigradskog prevoza i obrazovanje Saveta za zdravlje.

Podršku prisutnih odbornika dobila su i tri Rešenja koja su govorila o davanju saglasnosti na odluku o radnom vremenu Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić", kao i o razrešenju starih i imenovanju novih predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za međunacionalne odnose.

Četrnaesta sednica Skupštine opštine Srbobran tradicionalno je završena odborničkim pitanjima.