Odbornici o trećem rebalansu budžeta, javnom zaduživanju i pomoći učenicima sa smetnjama u razvoju

Četrnaesta sednica Skupštine opštine Srbobran održaće se utorak, 26. septembra 2017. godine sa početkom u 9 časova u Velikoj sali Skupštine.

Na dnevnom redu nalazi se 13 tačaka, a između ostalih tu su Razrešenje i izbor jednog člana Opštinskog veća, Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine za tekuću godinu, kao i Odluka o javnom zaduživanju opštine Srbobran.

Govoriće se i o Odlukama o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za ovu godinu,  o pravima na materijalnu pomoć deci i učenicima sa smetnjama u razvoju sa teritorije Opštine Srbobran, o utvrđivanju kategorija korisnika koji imaju pravo na korišćenje subvencionisanih komunalnih usluga gradskog i prigradskog prevoza i o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Srbobran.

Razmatraće se i o tri Rešenja koja govore o o davanju saglasnosti na Odluku o radnom vremenu Doma zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'', potom o razrešenju,odnosn izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za međunacionalne odnose Opštine Srbobran.

''Radio Srbobran'' će uživo prenositi sednicu skupštine. 

Darko Vujinović