Razvojni fond AP Vojvodine nastavlja sa povoljnim kreditiranjem privrede i poljoprivrede

U Razvojnom fondu AP Vojvodine i dalje je otvoreno osam kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava.

Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok kamate mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.

    - Za tri kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje. Otvorena su dva konkursa za dugoročno i jedan za kratkoročno finansiranje. Radi se o konkursu za dugoročne kredite koji su namenjeni poljoprivredi, zatim konkursu za dugoročne kredite  koji se odnosi na kupovinu poljoprivrednog zemljišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi - kažu u Razvojnom fondu.

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom i sistema za navodnjavanje.

Tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do pet godina.

Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate šest godina. Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.

Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava.

Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite namenjen investicionim ulaganjima zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do sedam godina. I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno otvorene.