Usvojen budžet za 2018. godinu, 45 odsto za investicije

Skupština opštine Srbobran je na 17. sednici održanoj u četvrtak, 21. decembra većinom glasova prisutnih odbornika usvojila budžet za 2018. godinu koji će iznositi nepunih milijardu, odnosno 999.369.000 dinara.

Pored ove najznačajnije odluke koja je usvojena sa 17 glasova za i četiri protiv, najviše se raspravljalo i o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ''Odmaralište Srbobran'', a doneseno je još i šest Planova i programa javnih ustanova u opštini, isto toliko Odluka, kao i po jedan kadrovski, lokalni akcioni i godišnji plan.

Planirani opšti prihodi opštinskog budžeta iznose 739.369.000 i sa neutrošenim sredstvima od 230 miliona dinara čine ukupne prihode od 999.369.000 dinara.

Predsednik opštine Srbobran Radivoj Paroški poručio je da s obzirom da najveći deo novca stiže putem naplate poreza, donacija, dotacija i drugih nivoa vlasti dužnost lokalne samouprave da se prema budžetu i trošenju novca odnosi krajnje racionalno, domaćinski i u interesu građana.

    - Zbog većeg zapošljavanja u narednoj godini, povišeni su prihodi kod poreza na zarade. To je doprinelo da se oni sa 363 miliona povećaju na 389 miliona dinara. Primera radi, povećali smo sredstva za lokalni ekonomski razvoj (za 21,68 odsto), razvoj turizma (44,9 odsto), zaštitu životne sredine (58,31 odsto), socijalnu i dečiju zaštitu (35,1 odsto), predškolsko vaspitanje (6,3 odsto), razvoj kulture (19,1 odsto) i razvoj sporta i omladine (9,53 odsto) – naveo je prvi čovek lokalne samouprave.

Prema njegovim rečima, investicioni deo iznosi 453.306.000 dinara ili 45,36 odsto ukupnog budžeta, što je, kako kaže, veoma dobar procenat koji je usmeren u razvoj.

Najveće i najznačajnije investicije su: izgradnja fabrike vode u Srbobranu i Turiji (60 miliona dinara), rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Srbobranu (60 miliona dinara), akumulacija u katastarskoj opštini Srbobran, spoj kanala i Krivaje (56.934.000 dinara), izvođenje radova na sanaciji atarskog puta Segedinac (54.200.000 dinara), izgradnja trafostanice i električne mreže u vangrađevinskom području u jednom delu srbobranskog i turijskog atara (29.500.000 dinara), izgradnja pijace u Srbobranu (prva faza), rekonstrukcija zelenih površina u ulici Svetog Save, izgradnja zgrade Mesne zajednice Nadalj, rekonstrukcija Trga slobode u Srbobranu i odmarališta u Sutomoru.

Novac je obezbeđen i za socijalnu, dečiju i zdravstvenu zaštitu (79.924.000 dinara), zatim za funkcionisanje i pružanje usluga od strane Centra za socijalni rad (15 miliona dinara) i za Narodnu kuhinju i davanje u naturi Crveni krst (3.700.000 dinara), a naknada za invalidnost iznosi 370.000 dinara.

Tu su i putni troškovi srednjoškolaca (tri miliona dinara, 25 posto od cene karte), subvencionisani prevoz u opštini (18 miliona dinara), paketići za novorođenčad (tri miliona dinara, 20.000 dinara po detetu i samohranim majkama 40.000 dinara), sportske i studentske stipenije (4.330.000 dinara), naknada ratnim vojnim invalidima, učesnicima rata i penzionerima (tri miliona dinara), savetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge (6.588.000 dinara), sredstva za konkurs za oblast socijalne zaštite (1.400.000 dinara), kao i pružanje poboljšanja zdravstvenih usluga najtežim ležećim pacijentima (1.600.000 dinara).

Predsednik opštine Srbobran je istakao da su za narednu godinu planirani i podsticaji.

Na spisku su sredstva za registrovana mala i srednja poljoprivredna gazdinstva (4 miliona dinara), potom podsticaj za razvoj preduzetništva za mikro, mala i srednja preduzeća (4.500.000 dinara), lokalni akcioni plan za zapošljavanje (tri miliona dinara), troškovi poslovanja odmarališta u Sutomoru i besplatan boravak građana (6.900.000 dinara), a tu je i javno informisanje (5 miliona dinara sa sufinansiranjem projekata lokalnih medija).

Na sednici se čulo i da će za subvencije biti izdvojeno 75.434.000 dinara.

Naime, vodoprivredno preduzeće ''Vode Vojvodine'' će za akumulaciju katastarske opštine Srbobran, tačnije spoj Velikog bačkog kanala i Krivaje biti subvencionisano sa 56.934.000 dinara, tu su i sredstva za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća  (4.500.000 dinara), subvencije za razvoj poljoprivrede (četiri miliona dinara), a planirana su sredstva za upravljanje i snabdevanje vodom za piće (deset miliona dinara).

Ukupna sredstva za sport iznose 32.564.000 dinara. Ona su raspoređena na Centar za fizičku kulturu (21.064.000 dinara), finansiranje sportskih udruženja preko Sportskog saveza (deset miliona dinara), a tu je novac namenjen konkursu za ostale sportske klubove (1.500.000 dinara).

Planirana sredstva za kulturu iznose 37.401.000 dinara.

Predviđeno je da Dom kulture dobije 17.948.000, Narodna biblioteka 10.153.000, Konkurs za udruženja u oblasti kulture 4.300.000 dinara, a pet miliona će otići u pravcu konkursa za oglasno informisanje.

Prvi čovek opštine Srbobran podvukao je da se prilikom planiranja budžeta  vodilo računa o svim aspektima društvenih i privrednih aktivnosti u lokalnoj samoupravi.

    - Sa udelom od 45 odsto budžet ima snažan razvojni, ali i značajan socijalni karakter. Realizacija ovog budžeta treba da omogući poboljšanje životnih uslova za naše građane, ali i brži privredni razvoj opštine. Dakle, čeka nas težak i mukotrpan posao u narednoj godini, a uspeh u njihovoj realizaciji zavisiće od naše spremnosti i mogućnosti da se uhvatimo u koštac sa mnogim izazovima i problemima koji će neminovno biti prisutni – zaključio je Radivoj Paroški.

Kao što je pomenuto, najviše vremena pored budžeta za 2018. godinu odnela je tačka koja je govorila o Odmaralištu u Sutomoru.

Naime, usvojena je odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ''Odmaralište Srbobran'' koje će biti samostalno pravno lice. Njegov osnivač je opština, a funkciju predstavnika osnivača vrši Skupština. Sedište Društva je u Srbobranu i novčani osnivački ulog iznosi 100.000 dinara. Ono što je bitno je da Društvo sa ograničenom odgovornošću ima Skupštinu, Nadzorni odbor i direktora, a vršilac dužnosti ove poslednje pomenute funkcije biće Miroslav Reljić (23).

Osnivač, odnosno Opština Srbobran za prava i obaveze ovog pravnog lica odgovara jedino do visine uloženih sredstava, odnosno u ovom trenutku novčanog kapitala od 100.000 dinara. Da bi se započelo poslovanje lokalna samouprava je pozicionirala još sredstava od 2.900.000 dinara koji se odnose na poslovanje ovog pravnog lica, odnosno na uređenje svih odnosa vezano za registraciju i ostalo poslovanje.

A pre i posle ovih odluka odbornici su bez rasprave izglasali peti rebalans budžeta za godinu na isteku, potom odluke o realizaciji budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018, lokalnim komunalnim taksama, izmeni i dopuni odluke o opštinskim administrativnim taksama i davanju ovlašćenja predsedniku opštine Srbobran.

Prihvaćen je i kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Srbobran za sledeću godinu, lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata u opštini Srbobran 2017 – 2021, godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije Opštine Srbobran za 2018, a izmenjena je i odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju.

Za kraj su usvojeni Planovi i programi rada Narodne biblioteke, Doma kulture, Centra za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam, kao i Mesne zajednice Srbobran, Turija i Saveta Mesne zajednice Nadalj, sve za nastupajuću godinu.

Nakon odborničkih pitanja, predsednica Skupštine Milena Alargić je na kraju sednice svim prisutnima poželela srećne novogodišnje i božićne praznike.

Darko Vujinović