Odbornici o opštinskom budžetu, Sutomoru i migrantima

Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Srbobran biće održana u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u Velikoj sali Skupštine sa početkom u 9 časova.

Na dnevnom redu nalazi se ukupno 19 tačaka, a bez sumnje, najviše pažnje će privući ona koja govori o budžetu opštine Srbobran za 2018. godinu. Odmah nakon te tačke, glasaće se i o njegovoj realizaciji u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite.

Tu je još šest Odluka koje se tiču petog rebalansa aktuelnog budžeta, lokalnih komunalnih, kao i opštinskih administrativnih taksi, osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću ''Odmaralište Srbobran'', ovlašćenja predsednika opštine i uređivanja i održavanja groblja i sahranjivanja.

Neće izostati ni kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Srbobran za narednu godinu, zatim lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata u opštini Srbobran u periodu 2017-2021 i godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije opštine Srbobran u predstojećoj godini.

Za kraj će se pred odbornicima naći i šest Planova i programa rada različitih javnih ustanova za 2018. godinu. Prva na redu će biti Narodna biblioteka, potom Dom kulture, pa Centar za fizičku kulturum rekreaciju i turizam, a poslednje tri tiču se Mesnih zajednica Srbobran, Turija, odnosno Saveta Mesne zajednice u Nadalju.

Poslednju tačku prisutni odbornici će iskoristiti da postave pitanja.

Darko Vujinović