Stipendiju opštine Srbobran dobiće 105 studenata

Studenti iz opštine Srbobran će i ove školske godine dobijati stipendije, bez rasprave je usvojen četvrti rebalans budžeta, a došlo je i do rokade u odborničkim klupama.

Ovo su samo neke od odluka koje su donešene na 16. sednici Skupštine opštine Srbobran održanoj u utorak, 5. decembra 2017. godine.

Verovatno najinteresantnija bila je peta tačka dnevnog reda koja je govorila o studentskim stipendijama. Naime, jasno je određeno koliki je prosek ocena potreban za ovu finansijsku podršku lokalne samouprave, kao i broj onih koji će moći da budu korisnici stipendija. Kako se navodi u odluci, visina njenog mesečnog iznosa po studentu određuje se najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana.

Konkurs će uskoro biti objavljen, a tročlana komisija koju će obrazovati Opštinsko veće će do kraja godine završiti postupak. Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova koji prvi put upisuju bilo koju godinu studija prvog ili studije drugog stepena, a imaju prebivalište na teritoriji opštine Srbobran. Takođe, uslov je da nisu gubili nijednu godinu tokom studija i da imaju najmanju prosečnu ocenu 7 (za studente druge i viših godina studija), odnosno 4,00 iz srednje škole (za brucoše) i koji nisu korisnici stipendije iz drugih državnih institucija po bilo kom osnovu.

Određeno je da će stipendiju dobiti 25 studenata prve godine, zatim 30 njih koji su na ostalim godinama studija i imaju prosek ocena između 7 i 7,99, ali i po 50 akademskih građana (takođe sa ostalih godina studija) sa ostvarenim prosekom između 8 i 10.

Pre govora o studentima, velikom većinom je usvojen četvrti rebalans budžeta opštine Srbobran za 2017. godinu, a sednica je počela promenom u odborničkim klupama. Srpsku naprednu stranku u lokalnom parlamentu od sada više neće predstavljati Gordana Mrkšić Jeftić jer je njeno mesto zauzela Ljiljana Plazačić.

Usvojena je i odluka o matičnom području na teritoriji opštine Srbobran, izmenjena je i dopunjena odluka o auto-taksi prevozu putnika, potom o izdavanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe do privođenja nameni, kao i o određivanju prostora na kojem nije dozvoljeno okupljanje.

Odbornici su podržali i Elaborat o opravdanosti otuđenja neizgrađenog zemljišta radi realizacije investicionog projekta ''Reciklažno dvorište za reciklažu građevinskog otpada'', izveštaje o izvršenju budžeta za period januar – septembar tekuće godine i o radu Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ''Radost'' za prethodnu školsku godinu, kao i plan rada za aktuelnu.

Takođe, usvojena su izmenjena rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, o imenovanju članova školskih odbora dve Osnovne škole u Srbobranu: ''Vuk Karadžić'' i ''Jovan Jovanović Zmaj'', a doneto je i izmenjeno rešenje i imenovanju predsednika i članova organa upravljanja Ustanove za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam Srbobran.

Sednica Skupštine je tradicionalno završena odborničkim pitanjima.