NIS čisti zagađenje kanala

Problem sa izlivanjem nafte u Veliki Bački kanal u Srbobranu, nije inciden koji se desio juče, a što je još veći problem, ovaj ekološki problem kompanija nije sama prijavila, i ako su za njega znali ili su morali znati. 

 

 

Prema našim izvorima iz te kompanije, separator koji treba da prečićava otpadne vode duže vreme nije bio u funkciji. Da li ih treba podsetiti i da su svojim mašinama uređivali obalu kanala pri čemu je nemoguće ne videti površinu zagađenog kanala, koja nije mala.

Imamo potpuno razumevanje za Pres službu ove kompanije, da brani interes preduzeća, to im je i posao. Ali, čine nam se neprimerene izjave „da su reagovali hitno i odmah preuzeli neophodne mere sanacije“. Jer da novinari problem nisu uočili zagađenje bi se nastavilo.

Pokušaj da se umanji problem nalazi se u saopštenju da je do zagađenja Kanala došlo zbog kvara na separatoru, odnosno postrojenju u kojem se ispuštaju atmosferske vode u kanal. Ovakav odnos Nis-a, prema javnosti dovodi nas i do pitanja: šta će separator na tom postrojenju, ako je u pitanju samo atmosferska kanalizacija? Ovo  su samo neka od pitanja na koja ova naftna kompanija duguje javnosti.

Naftna industrija Srbije je višedecenijski zagađivač životne sredine u opštini Srbobran. Više od trideset godina u ataru Srbobrana i Turije postoje takozvane isplačne jame, a koje su ostale pored bušotina neobezbeđene i nezaštićene od atmosferskih i drugih uticaja. Tokom nekoliko proteklih godina dosta je urađeno da se njihov broj smanji, to se mora priznati, ali još veliki broj ovih ekoloških bombi je ostao da čeka saniranje.

Prema informacijama kojima mi raspolažemo, ova kompanija čak ne zna tačan broj i sve lokacije na kojima se ove otpadne jame nalaze.