NAFTNI OTPAD DIREKTNO U VELIKI BAČKI KANAL

Zelena patrola na delu

Još jedan zagađivač na Velikom bačkom kanalu

Zelena patrola na delu posetila je Srbobran, na poziv Ekološkog udruženja Opštine Srbobran i lovačkog udruženja „Fazan“ iz Srbobrana. Tom  prilikom Zelenoj patroli na delu, se pridružio i urednik radio Srbobrana Ivica Šmit.

Prilikom obilaska Velikog bačkog kanala, uočili smo veliku crnu naftnu mrlju na vodi. Kada smo se približili konstatovali smo da se iz betonskog otvora ispušta naftni otpad direktno u Veliki bački kanal. Naš domaćin, Dragan Kurijački, predsednik Ekološkog udruženja opštine Srbobran, rekao je da betonski ispust vodi do sabirne stanice naftnog polja Turija sever u Srbobranu.

S obzirom na ozbiljnost problema, Dragan Kurijački je u našem prisustvu obavestio Nadu Nađ, inspektorku zaštite životne sredine u Srbobranu. Kada se inspektorka pojavila na licu mesta,  konstatovala je da se radi o ekološkom problemu, koji predstavlja veliku opasnost za biljni i životinjski svet u kanalu.

Tom prilikom, inspektorka je obećala da će o ovom problemu hitno obavestiti Vodoprivrednu inspekciju, kao i ostale nadležne službe, te da će protiv kompanije NIS biti podneta krivična prijava.

Jutros smo stupili u kontakt sa inspektorkom Nadom Nađ, koja je izjavila da je u toku uzorkovanje zagađene vode od strane Prirodno matematičkog fakulteta iz Novog Sada i da je na teren izašao pokrajinski vodoprivredni inspektor.

U želji da saznamo kako je došlo do incidenta i koji su sledeći koraci u saniranju ovog ekološkog problema, stupili smo u kontakt sa Draganom Mitićem, direktorom pogona Bačka, u kompaniji NIS.

-To što ste zatekli, nije normalno stanje, već havarijsko stanje. Cev koju ste primetili, je ispust koji vodi iz separatora, čiji je zadatak da prečisti radni fluid sa objekta i da čistu vodu ispusti u kanal. To je havarijsko stanje, došlo je do preliva oko 1m3 sirove nafte. – izjavio je Dragan Mitić, direktor pogona Bačka.

Između ostalog on je izjavio da je proces sanacije u toku.

Na našu konstataciju da kompanija NIS uglavnom sanira posledice zagađenja naftom tek kada mediji objave tu informaciju ili kada se građani na terenu pobune Mitić je rekao da oni imaju vrlo jasne propise i procedure za praćenje, odnosno da postoji sistem informisanja i obaveštavanja. Te da su ovu informaciju dobili sinoć, nešto pre 22 h i odmah po tom preduzeli potrebne mere.

Napominjemo, da smo mi naftnu mrlju otkrili i snimili juče oko 15 h, a da je inspektorka na teren izašla oko 18 h. Postavlja se pitanje da li bi i kada ovaj ekološki problem bio otkriven i zaustavljen, da Zelena patrola na delu nije prilikom obilaska Velikog bačkog kanala uočila veliku naftnu mrlju.

Takođe, napominjemo, da uzvodno, oko 2 km, od naftne mrlje na Velikom bačkom kanalu u Srbobranu, odvija se prečišćavanje ovog kanala, od strane Voda Vojvodine.

Tekst:  Milica Alavanja