Radivoj Debeljački završio Program o upravljanju regionalnim razvojem

Član Opštinskog veća zadužen za međunarodnu i regionalnu saradnju i rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Radivoj Debeljački uspešno je završio specijalistički program pod nazivom ''Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova'' koji u saradnji sa Ekonomskim fakultetom sprovodi Fond ''Evropski poslovi'' AP Vojvodine.

Tim povodom je predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor u Novom Sadu, 14. decembra 2017. godine njemu i ostalim polaznicima pomenutog Programa uručio uverenja.

On je istakao da je treća generacija polaznika ovog specijalističkog programa dokaz da se ide u pravom smeru.

    - Vreme pred nama nosi promene koje će prebaciti težište na razvojnu politiku. Zbog toga je neophodno da imamo kritičnu masu znanja koja će to na lokalnom ili nekom drugom nivou, sprovoditi i valorizovati - poručio je Pastor.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić istakao je da je jačanje strukovnog kadra od izuzetnog značaja.

    - Posebno u uslovima kada su strateški pravci razvoja naše države dominantno okrenuti prema jačanju ukupnog ambijenta za privlačenje privrednih subjekata sa dobrim projektima, koji jačaju naše ekonomske performanse, a pre svega, kapacitet za kreiranje novih radnih mesta i novih tržišta – podvukao je on.

Projekat ''Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova'' finansiran je sredstvima AP Vojvodine, a učešće je uzelo 45 polaznika iz pokrajinskih sekretarijata i institucija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Polaznici su pohađali časove u okviru četiri nastavna modula: Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja; Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem; Programi Evropske unije i Upravljanje projektima.