U opštini Srbobran veliki broj prijava porodičnog nasilja

Javni čas posvećen Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici održan je u petak, 1. decembra 2017. godine u Velikoj sali Skupštine opštine Srbobran.

Predavač je bio predsednik Osnovnog suda u Bečeju Goran Čimburović, a prisutni su bili i radni timovi obrazovnih institucija sa teritorije opštine, zatim radni timovi Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, policije i tužilaštva iz Vrbasa, kao i učenici treće i četvrte godine srbobranske Gimnazije i ekonomske škole ''Svetozar Miletić''.

Predavač Goran Čimburović je za nepunih sat vremena pokušao da objasni pojedinosti i novitete iz novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je u našoj zemlji stupio na snagu od 1. juna tekuće godine.

Po njegovom, a i mišljenju ostalih kritičara, ovaj akt je izuzetno dobar.

    - Treba nastaviti sa primenom tog zakona jer smatram da poslednji događaji iz svih sfera društvenog života koji se tiču nasilja ukazuju na to da treba još oštrije reagovati i sprečiti i nasilnike i eventualne buduće počinioce da im uopšte padne na pamet da učine nešto slično – naveo je Čimburović u kasnijem obraćanju medijima.

On je istakao da ovaj zakon propisuje četiri oblika nasilja u porodici – ekonomsko, seksulano, fizičko i psihološko.

    - Poslednje je najčešće i njemu smo svi izloženi, a moguće je da i sami činimo neki vid tog nasilja. Ono se i najmanje prijavljuje. Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi jer su prepoznali potrebu da se javno priča o ovome, da edukujemo mlade ljude i ostale građane kako bi sa njih otkolnili strah da prijave nasilje i tako doprinesu nečemu što će možda sprečiti i veće zlo – jasan je predsednik Osnovnog suda u Bečeju koji dodaje da je potrebno što više organizovati ovakve skupove bez obzira na stepen zainteresovanosti građana.

Čimburović objašnjava da prijavljivanje nasilja može da bude anonimno i da to ima mogućnost da učini svako, ali da zloupotrebe ne sme biti.

    - Policija je dužna da postupi po svakoj prijavi. Pretpostavljam da je njihov posao da to detaljno ispitaju i dešava se da će anonimno lice koje lažno prijavljuje biti sankcionisano. U dosadašnjoj praksi sve prijave su bile od tačno označenog osobe, odnosno od samih žrtava što dovodi do zaključka da ne mogu više da trpe nasilje – govori predavač sa javnog časa u Velikoj sali Skupštine opštine Srbobran.

Naglašava i da je u prilici da, prema zakonu, dobija informacije od javnog tužioca koji postupa na teritoriji Osnovnog suda Bečej i opštine Novi Bečej.

    - Timovi rade, svakih 15 dana imamo iscrpne sastanke gde od strane suda niko nije obavezan da učestvuje, ali je bolje da se to dešava kako bi mogli da koordiniramo dalje aktivnosti koje bi sprečile teže posledice jer ne znači da neko nešto neće ponovo učiniti. Tužilac je rukovodilac, ali glavni akcenat je na Centru za socijalni rad jer se obično, koji god problem bude, ide u tu ustanovu – podvlači Goran Čimburović i dodaje da SOS telefon radi, mada je kraći način prva policijska stanica.

Predsednik opštine Srbobran Radivoj Paroški kaže da je javni čas upriličen zbog toga što smo sve više okruženi raznim oblicima i vidovima nasilja, a naša država je, u skladu sa tim, to prepoznala i donela zakon koji rešava ovu problematiku.

    - Lokalna samouprava je zapazila potrebu da se o ovome govori i da naši učenici, ali i građani koji su prisustvovali upoznaju koje su to novine koje nudi ovaj zakon. Naš cilj bio da govorimo o vidovima nasilja, o mogućnosti sprečavanja i načinu kako se prepoznaje i prijavljuje nasilje, a sve u cilju preventivne akcije državnih organa koji se bave ovom problematikom. Želeli smo i da naši građani mogu da na najbolji način prepoznaju koji su to oblici nasilja i da se oni sprečavaju u korenu. Zbog toga je ovaj čas i bio upriličen i jako sam zadovoljan što su naši učenici i građani prisustvovali i mislim da je to bilo veoma korisno – zaključio je Paroški.

Direktorka Centra za socijalni rad Biserka Veselinović ističe da podaci kojima raspolažu i prijave koje svakodnevno dobijaju prolaze stručne procedure u smislu delovanja da se po zakonu spreči nasilje.

    - Sam zakon i definicija, koja je široka i sa kojom se mnogi pravnici sad suočavaju kao novom pozicijom njenog određivanja, zapravo daju odgovor i najbolju preventivu porodičnom nasilju, zato što se svaka interakcija koja postoji i koja je ranije postojala među partnerima smatra aktom i mogućnošću da neprijatan odnos po jednog od člana nazove porodičnim nasiljem – jasna je ona.

Prema njenim rečima, što se tiče opštine Srbobran postoji zaista veliki broj prijava porodičnog nasilja, a najčešće to učini sama žrtva.

    - Policija zahvaljujući alatima koje ima postupa odmah i u najvećem broju slučajeva se izriče hitna mera. Preko 85 posto prijava rezultira time od strane zaduženog policijskog službenika. Imamo i dežurni SOS telefon koji je dostupan 24 sata dnevno. Već sutradan mi iz Centra za socijalni rad stupamo u kontakt sa žrtvom i radimo na daljem preduzimanju mera. Važan je tretman žrtve, njena stabilizacija, upućivanje na dalja prava i na ostale institucije u sistemu, ali zadržavamo kontakt i nastojimo da kroz pravljenje plana tretmana ojačamo žrtvu do stepena da ne dozvoli ponavljanje nasilja – završava Biserka Veselinović.

Darko Vujinović