Bonton u svakodnevnoj komunikaciji sa osobama sa invaliditetom

Iako svaka peta osoba ima neku vrstu invaliditeta, ljudi su obično zbunjeni u susretu s njima. Nedovoljna upućenost u njihove potrebe i mogućnosti, nepoznavanje načina pružanja pomoći, te predrasude ili strah od susreta s nepoznatim, sputavaju ljude da slobodno komuniciraju i nude pomoć.

Sa željom da olakšamo svakodnevni život osoba s invaliditetom i da podstaknemo ljude na kontakte bez straha, sročili smo ovaj bonton. Toplo ga preporučujemo i osobama s invaliditetom.

 1. Prepoznate li potrebu za pružanjem pomoći osobi sa invaliditetom, pitajte je kako joj najbolje možete pomoći.
 2. Prilikom upoznavanja ne izbegavajte rukovanje s osobom koja ima veštačku ili amputiranu ruku. Rukujte se na primer levom rukom ili dodirom, onako kako to najbolje odgovara osobi s invaliditetom.
 3. Obraćajte se neposredno osobi s invaliditetom, a ne roditelju, partneru, pratitelju ili prevodiocu.
 4. Razgovarajte normalno, služeći se svakodnevnim izrazima poput: “Vidimo se”, “Čujemo se” - bez obzira na to o kakvom se invaliditetu radi kod osobe s kojom razgovarate. Nemojte se bojati pogrešnih reči.
 5. Ako sa osobom u invalidskim kolicima razgovarate duže vreme, probajte da sednete kako biste se gledali u oči.
 6. Usredsredite se na osobu koja ima poremećaj govora. Ako niste razumeli što je rekla, zamolite je da ponovi. Nemojte glumiti da razumete.
 7. Govorite polako i direktno prema osobi oštećenog sluha. Ne vičite, ne govorite joj u uvo. Vaši izrazi lica i pokreti usnama pomažu joj da razume. Ako ipak niste sigurni da vas je razumela - napišite poruku.
 8. Pozdravljajući slepu ili slabovidnu osobu kažite joj i svoje ime. Ako nudite pomoć u hodanju, ponudite joj da se osloni na vašu ruku.
 9. Gluvoslepe osobe vas mogu razumeti jedino dodirom. Ako se nađete u situaciji da komunicirate s takvom osobom, uspostavite kontakt ispisivanjem velikih pisanih slova na njenom dlanu.
 10. Lična pitanja o invaliditetu ili njegovim uzrocima nemojte postavljati osobi s invaliditetom ako s njom niste bliski.
 11. Budite obazrivi i strpljivi, osobama s invaliditetom može trebati više vremena da nešto učine.
 12. Ne hvalite preterano osobu s invaliditetom zbog obavljanja normalnih životnih zadataka.
 13. Čekajući u redu ustupite svoje mesto ili se potrudite  da teško pokretna osoba odmah dođe na red.
 14. Prilikom vožnje u javnim prevoznim sredstvima ponudite svoje sedište osobama s invaliditetom. Pomozite im pri ulasku i izlasku iz autobusa, tramvaja, aviona...
 15. Pomagala (štake, štap, kolica) osobe s invaliditetom dirajte samo ako ste za to bili zamoljeni. Ne naslanjajte se na invalidska kolica, ona su deo ličnog prostora osobe koja ih koristi.
 16. Nemojte maziti psa vodiča dok “radi”. Pitajte vlasnika za dozvolu.
 17. Poštujte vozače sa invaliditetom. Kada u saobraćaju susretnete vozilo označeno “invalidskim znakom” povećajte razmak, smanjite brzinu vožnje i povećajte oprez. Uvažite njihovu sporost u obavljanju radnji. Ne parkirajte na mesta označena “invalidskim znakom”.
 18. Od vas se ne očekuje da pokazujete sažaljenje prema osobama s invaliditetom. Prema njima se ponašajte kao prema jednakima, jer one to i jesu.

Ako želite učiniti više: Kad možete, doprinesite izjednačavanju mogućnosti za građane koji imaju posebne potrebe. Nadamo se da će ovaj bonton biti dobro polazište.