''Biser'' dobio licencu za organizovanje dnevnog boravka

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama ''Biser'' dobilo je licencu nadležnog Ministarstva na šest godina za pružanje usluge socijalne zaštite, odnosno za organizovanje dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle iz opštine Srbobran.

Kako je poručila predsednica ''Bisera'' Slavka Popić, to znači da su ispunjeni svi standardi, postupci i procedure i da je obezbeđen stručni kadar.

    - Licencirana usluga socijalne zaštite je rezultat senzibilisane lokalne samouprave koja se  na ovaj način svrstala u mali broj opština u Vojvodini koje prepoznaju potrebe svojih građana i brinu o osetljivim grupama podržavajući Udruženje kao pružaoca iste – navela je ona.

Kako je još rekla, obezbeđivanjem potrebnih sredstava i ispunjenjem preduslova za formiranje usluge od 2014. godine od strane lokalne samouprave, uz angažovanje svih aktera koji su dali svoj doprinos u formiranju usluge, dovelo je do toga da će u narednih šest godina, postojati usluga na lokalnom nivou koju pruža Udruženje ''Biser'' kao pružalac iste koji na to ima pravo.

Darko Vujinović