Prijavite divlju deponije preko aplikacije

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) opštine Srbobran pripremila je aplikaciju koju će moći da koriste svi građani. Putem nje moći će da se prijave problemi koji se tiču životne sredine, a odnose se na divlja odlagališta otpada kao i na ekocid.

Sve što je potrebno jeste da građani prate situaciju u svojoj okolini, slikaju mesto na kom je odložena veća količina otpada, a koje nije predviđeno za tu namenu, i posete sajt:

http://www.kler-srbobran.rs/deponija/

Prvo što je potrebno uraditi, ako se želi prijaviti smetlište ili ekocid jeste registracija. Ona se izvršava na dugme ''Login/Registration''.

Nakon toga, građani mogu da pristupe mapi i klikom označe ulicu ili deo Srbobrana, Turije ili Nadalja gde su uočili veću količinu otpada ili ekocid. Svoje unose mogu videti klikom na ''Svi moji unosi'', a tu mogu dodati i zabeleženu fotografiju. Ukoliko se podatak unese pogrešno, klikom na ''Izbriši deponiju'' briše se pogrešan unos, a novi ponovo može da se postavi klikom na željeno mesto na mapi.

Nakon završenog unosa i klika na obeleženo mesto prikazaće se adresa i fotografija divljeg odlagališta ili ekocida.

Uvid u aplikaciju imaće komunalni inspektor opštinske uprave Srbobran.