U Novom Sadu Međunarodni savetodavni dan za penzionere

Međunarodni savetodavni dan namenjen građanima koji su korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ili imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Mađarskoj održaće se u četvrtak, 9. novembra 2017. godine u prostorijama Direkcije PF PIO  na Žitnom trgu 3 u Novom Sadu, od 10 do 17 časova.

Tom prilikom će savetodavci iz PIO fondova obeju zemalja pružati besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma u oblasti socijalne sigurnosti, zaključenog između naše države i Mađarske.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prijave svoje učešće i zakažu termin dolaska na broj telefona 021/4877-563 i 021/ 4877-545 svakog radnog dana od 8 do 15 časova i 30 minuta, a ujedno mole i da se prilikom dolaska ponese sva dokumentacija u vezi sa osiguranjem kojom se raspolaže, kao i lična karta ili pasoš.