Konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka

Na osnovu raspisanog konkursa Ministarstva odbrane Republike Srbije za prijem kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za 2017. godinu, Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad, u saradnji sa jedinicama Vojske Srbije i lokalnim samoupravama, nastavlja sa aktivnostima za prijem zahteva i pripreme svih zainteresovanih kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem za uput u decembru.

Pravo prijavljivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem imaju kandidati muškog i ženskog pola koji ove godine navršavaju od 19 do 30 godina života i ispunjavaju uslove konkursa.

U zavisnosti od potreba jedinica Vojske Srbije i odobrenih uputnih rokova, izabrani kandidati se upućuju u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac. Obuka se nastavlja u centrima za specijalističku obuku, a zatim sledi obavljanje dužnosti u jedinicama Vojske Srbije.

Kurs za rezervne oficire realizuje se u martu, 2018. godine u organizaciji Vojne akademije u Beogradu.

Vredi pomenuti i to da je u toku kontinuirani prijem profesionalnih vojnika u komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije do popune radnih mesta, te je prilika za zaposlenje i novim generacijama mladića i devojaka na šestomesečnom dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Svi zainteresovani mogu se obratiti centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestima prebivališta ili nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Informacije i konkursi mogu se pogledati na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs