Upozorenje
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Besplatno seme pšenice

PODELJENE SU BESPLATENE KOLIČINE PŠENICE. 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Srbobran
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 320-52/2017-III
Dana: 06.10.2017. godine
21480 Srbobran, Trg Slobode 2
Tel:021/730-020; Faks:021/731-079;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


P O Z I V
ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DOBIJANjE BESPLATNOG SEMENA PŠENICE

Opština Srbobran će vršiti DODELU BESPLATNOG SEMENA PŠENICE.

Količina semena koja će se besplatno dodeljivati iznosi do 600 kg po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

Pravo na dodelu, mogu ostvariti vlasnici poljoprivrednog gazdinstva koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Srbobran, za poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano na teritoriji opštine Srbobran.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni deo ovog poziva - Obrazac 1.
Uz prijavu se prilaže sledeće:

1. Potpisana izjava vlasnika poljoprivrednog gazdinstva, da će dobijenu količinu semena iskoristiti za setvu na navedenoj parceli  - Obrazac izjave dat je u prilogu ovog poziva - Obrazac 2,
2. Fotokopiju Potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva,
3.Fotokopiju lične karte vlasnika poljoprivrednog gazdinstva (očitanu, ako je lična karta sa čipom).

Prijave se podnose lično na pisarnici Opštinske uprave Srbobran ili putem pošte, na adresu Opštinske uprave Srbobran: Trg slobode br. 2, Srbobran.

Poziv je otvoren do utroška ukupne količine besplatnog semena koja se dodeljuje.


PREDSEDNIK OPŠTINE SRBOBRAN

Radivoj Paroški

 

Obrazac 1


PRIJAVA ZA DOBIJANjE BESPLATNOG SEMENA PŠENICE


Ime i prezime podnosioca zahteva:_____________________________

Adresa prebivališta:________________________________________

Broj telefona: ______________________________________________

Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva:__________________

Broj parcele na kojoj će se vršiti setva:_________________________

Zahtev podnosim za sledeću količinu semena pšenice (najviše do 600 kg): ___________

Uz zahtev prilažem:
1. fotokopiju svoje lične karte
2. fotokopiju potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva


____________________________
Podnosilac prijave 

Obrazac 2


IZJAVA UZ PRIJAVU ZA DOBIJANjE BESPLATNOG SEMENA PŠENICE


KOJOM JA_____________________________VLASNIK POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA REG.BR._______________________IZJAVLjUJEM DA ĆU DOBIJENU KOLIČINU PŠENICE ISKORISTITI ZA SETVU NA PARCELI BR______________K.O.________________________


U Srbobranu, dana _______________________

 

____________________________
Podnosilac izjave

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner