Upozorenje
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Odmaralištem u Sutomoru ponovo upravlja opština Srbobran

Deveta sednica Skupštine opštine Srbobran, koja je na dnevnom redu imala ukupno 27 tačaka, održana je u četvrtak, 25. maja 2017. godine, a najvažniji zaključak nakon njenog završetka je da je opštini Srbobran vraćeno na upravljanje odmaralište u Sutomoru o kome se do sada brinuo Centar za sport i turizam.

Četvrta tačka pod nazivom Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti bez naknade govorila je o pomenutom odmaralištu i oko nje se vodila najduža rasprava.

Načelnica Opštinske uprave Julija Popić je naglasila da je objekat u Sutomoru javna svojina opštine Srbobran, kao takvo je bilo na korišćenju kod Centra za sport i turizam i kao takvo će ostati i kod samostalnog pravnog lica koje će biti napravljeno.

    - To znači da će Skupština opštine donositi sve dluke koje se tiču statusa i poslovanja tog pravnog lica. S tim što će i to pravno lice odmaralište dobiti samo na korišćenje i upravljanje bez prava raspolaganja. Skupština opštine će svojom odlukom i opština Srbobran će kao osnivač tog pravnog lica uplatiti novčani osnivački ulog koji je neophodan da bi se takvo pravno lice tamo osnovalo. Svaka naredna odluka koja se bude ticala pravnog statutsa, od osnivanja pa do dalje će uvek biti vezane za Skupštinu i biće javne – istakla je načelnica.

Prema njenim rečima, ono što je bitno je da budžet bude usklađen, da lokalna samouprava radi u skladu sa propisima i da predsednik opštine nema problem u funkcionisanju.

    - Odmaralište je u veoma lošem stanju i u njega se duži niz godina nije ulagalo. Mi kao osnivač uvek možemo povećanjem novčanog uloga ubrizgati određeni deo kapitala kako bi na tom terenu mogli da izvršimo adaptaciju odmarališta. Potrebno je da produžimo turističku sezonu, da krene od početka maja i da se u zavisnosti od vremena završava u novembru. Građani Srbobrana su vezani za to odmaralište, nekima je to jedina prilika da letuju. Ovo nije odluka doneta preko noći. Pokušali smo da sačuvamo odmaralište – podvukla je Juljia Popić.

Predloženu odluku vladajuće većine podržalo je 19 odbornika, dok je petoro njih bilo protiv.

Pre toga je glasovima vladajuće većine usvojena Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom veću, čime je ovo telo prošireno je na 13 članova.

U nastavku, donesene su odluke o izmeni odluka o otuđenju dve nepokretnosti u Nadalju i jedne u Srbobranu, odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom, kao i Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života građana opštine Srbobran za 2017. godinu.

Većinom glasova, Skupština je usvojila izveštaje o radu sa izveštajima o finansijskom poslovanju za 2016. godinu Doma kulture Srbobran, Narodne biblioteke Srbobran, Centra za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam Srbobran, Centra za socijalni rad, ali i Program socijalne zaštite u tekućoj godini.

Sledećih pet tačaka bile su posvećene Predškolskoj ustanovi "Radost", a odbornici su dali podršku aneksu Godišnjeg plana rada za 2016/2017. godinu ove ustanove, izmenama i dopunama Predškolskog programa, Razvojnom planu za period u naredne tri godine, dopunama Statuta, kao i Izveštaju o finansijskom poslovanju za 2016. godinu

Podršku odbornika dobili su i Izveštaj o poslovanju i Završni račun Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić" za prošlu godinu, Izveštaj o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana iste ustanove, takođe za prethodnu godinu, i Plan rada i Finansijski plan za 2017.

Do kraja sednice usvojeni su izveštaji o radu Saveta sa izveštajima o finansijskom poslovanju mesnih zajednica Srbobran, Turija i Nadalj za 2016. godinu, kao i rešenje o razrešenju direktora Ustanove za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam Srbobran. 

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner