Upozorenje
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje objavile konkurs

U okviru akcionog plana, lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su, 26. juna 2017. godine, konkurs za javne radove, program samozapošljavanja i javni poziv za stručnu praksu koji će trajati do srede, 5. jula.

Kako kaže Bela Pajdl iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za javne radove mogu da konkurišu izvođači javnih radova iz socijalno-humanističkih delatnosti ili oni za održavanje i zaštitu životne sredine.

    - Mogu se zapošljavati samo lica koja su, po merilima Nacionalne službe, teže zapošljiva. Tu spadaju lica mlađa od 30 godina, bez kvalifikacije i koja su duže na našoj evidenciji, tu su i žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, deca palih boraca i tako dalje – objašnjava Pajdl.

Kod programa samozapošljavanja, poručuje, imaju nešto skromnija sredstva.

    - Tu mogu da konkurišu svi koji bi želeli da se bave uslužnim i proizvodnim zanatstvom. Izuzeta je poljoprivreda, stočarstvo i trgovina. Ali uslov je da ta lica moraju da imaju odslušana predavanja u vezi malog biznisa – navodi naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, što se tiče stručne prakse, mogu se finansirati lica koja imaju četvrti, šesti ili sedmi stepen stručne spreme za naknadu od 12.000, 14.000 ili 16.000 dinara, zavisno od završenog stepena.

   - Potrebno je da za njih konkuriše firma gde bi nezaposleno lice odrađivalo stručnu praksu. Bitno je da su te firme dobrostojeće, da redovno izmiruju poreze i doprinose i da imaju nekog mentora koji je najmanje isti stepen stručne spreme kao to nezaposleno lice – podvlači Bela Pajdl i dodaje da je za konkurs, koji je Nacionalna služba za zapošljavanje objavila u februaru, ostala kvota od četiri lica sa srednjim stepenom stručne spreme, na nivou Republike.

Darko Vujinović

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner