Upozorenje
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Društvo mora pružiti podršku žrtvama porodičnog nasilja

Centar za socijalni rad opštine Srbobran građanima nudi pomoć i negu u kući, klub za dnevni boravak, personalnu asistenciju, savetovalište koje je dostupno svakog četvrtka i SOS telefon kao potpuno nova usluga porodičnog savetovališta, kaže za naš radio direktorka ove ustanove Biserka Veselinović.

Ona u razgovoru detaljnije objašnjava o čemu se zapravo radi i kako sve funkcioniše.

    - Što se tiče prvopomenutog, odnosno pomoći i nege u kući, kapacitet je 73 korisnika, ali sa mogućnošću da se prihvate novi zahtevi. Klub za dnevni boravak okuplja ljude tokom svake srede kroz rad u radionicama, to su zapravo radno terapeutske aktivnosti, kada grupa do petnaestak penzionerki budu uključena, ali isto tako i odrasla invalidna lica, kada im obezbedimo prevoz. Treća grupa usluga je personalna asistencija, ona podrazumeva povezivanje korisnika sa različitim institucijama, a tu je i savetovalište koje je dostupno građanima svakog četvrtka od 17 do 19 časova – ističe Biserka Veselinović i dodaje da zajedno sa Udruženjem ''Biser'', nude usluge logopeda svakog radnog dana u njihovim prostorijama, a testira se usluga asistenta za samostalan život u zajednici.

Kako kaže, u ovom momentu je neophodno formiranje baze podataka za sve uslužne kategorije kako bi moglo projektovati uslugu koja je racionalna i ekonomski prilagođena mogućnostima lokalne samouprave.

Što se tiče novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, poručuje da je država ovaj zakon donela sa ciljem da sa jedne strane oštro sankcioniše svaku pojavu porodičnog nasilja, a sa druge strane da maksimalno psihološki ojača žrtve kako bi ona sama izašla iz začaranog kruga.

    - Otuda ta mera da policija na licu mesta može da izrekne zadžavanje do osam časova u policijskoj stanici, odnosno pritvor uz sudsku meru može da traje do 30 dana. Takođe, na licu mesta se iskazuje mera udaljavanja i zabrana prilaska žrtvi, što olakšava bezbednost. Nezavisno od toga ko je vlasnik stambenog objekta, nasilnik biva udaljen iz porodice.

Prema njenim rečima, kada se žena pojavi u liku nasilnika, to je najčešće osoba koja je trpela nasilje i koja konačno pruža otpor.

    - To je momenat kad žena više ne može da izdrži dugogodišnje nasilje i ona preuzima suprugov metod. Što se tiče naše opštine, najveći broj nasilja se odnosi na partnersko nasilje, kada je muž nasilnik, a žena žrtva, zatim nasilje deteta nad roditeljem. Najčešće je to odraslo dete i ostareli roditelj. Imamo puno zadataka pred nama i sami postavljamo pitanje koje su grupe naših sugrađana kojima prvo treba da ponudimo našu pomoć – navodi direktorka Centra za socijalni rad i dodaje još da svako ko zna ili pretpostavlja da se porodično nasilje dešava ima obavezu da to prijavi.

Naša sagovornica ocenjuje da je potrebno da protekne neko vreme da bismo mogli da analiziramo efekte i primenu novog zakona u praksi.

    - U protokolima o saradnji ćemo morati da preciziramo mnoge aspekte  neposrednog rada, kako mi u Centru za socijalni rad, tako i u policiji i tužilaštvu. Mi smo povezani u tom radu i svako će određene zadatke morati da sprovodi sam, ali i da budemo svi u stalnoj vezi. Za nas je nadležno Osnovno tužilaštvo u Vrbasu. Imaćemo sastanak sa njima, lice iz policijske stanice i mi ćemo pričati i videti kakav je plan. Na osnovu toga ćemo mnogo bolje moći da vidimo poziciju i šta će ko od nas morati da preuzima. Najviše prilagođavanja u organizovanju rada službe ima policijska stanica, svi smo što se tiče resursa uskraćeni. Ovo su novi uslovi, nov pristup i zahteva period prilagođavanja – naglašava Biserka Veselinović.

Po njoj, svaka žrtva nasilja mora dobiti jasnu poruku da će imati potpunu podršku ne samo Centra za socijalni rad, nego i lokalne samouprave, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje.

   - Postoje projetki zapošljavanja koji angažuju žene žrtve porodičnog nasilja. Svi mi kao činioci društva smo spremni da uradimo sve ono što je u našoj nadležnosti da žrtve porodičnog nasilja dobiju podršku i samostalno krenu ka prosperitetnom životu. Jer porodica je zaista osnovna ćelija našeg društva, ona je temelj sigurnosti i okrilje za razvoj dece – tvrdi naša sagovornica.

Ona kaže i da sva prava koja pasivno primenjuju prema građanima imajuo dređene efekte i obezbeđuju sigurnost, ali ne mogu da odgovore na potrebe građana u onom pravom smislu, da imaju kvalitetan život.

    - Sve preventivne mere su bolje od restriktivnih mera. Jako smo puno uradili u Srbobranu, mislim da imamo ocenu između tri i četiri kada se radi o razvoju socijalnih usluga. Imamo visok nivo podrške od lokalne zajednice. Da, brinemo o starima. Razvijamo podršku koja je vrlo specifična u smislu da prilagođavamo modele rada u kućnoj nezi i personalnoj asistenciji. Prijemna kancelarija radi svakog dana od 8 do 13 časova i primamo nove zahteve. Trenutno imamo značajan broj angažovanih lica i kroz transferna sredstva i kroz programe javnih radova – priča direktorka Centra za socijalni rad.

Svakodnevnim radom na različitim socijalnim programima koji se prvenstveno tiču raznih vidova socijalne pomoći Centar za socijalni rad opštine Srboran zapravo dijagnostikuje šta je sve ono pojedine grupe građana i lica koja im se obrate negde u pozadini muče.

    - Kako bismo izašli u susret sveukupnim potrebama koje porodica ili pojedinac imaju neophodno je da uz prava koja primenjujemo sadržajno upotpunimo i uslugama socijalne zaštite. Sama strategija socijalne zaštite na nivou republike, pa i na nivou lokalne samouprave predviđa da sve ono što je potrebno građanima u prvom redu mora biti dostupno. Kako je naša lokalna samouprava jedna od onih kojima je potreban podsticaj države da bi mogle da razviju potreban obim usluga, krenuli smo sa upotpunjavanjem usluga u obimu koji je neophodan građanima – konstatuje Biserka Veselinović.

Poručuje da u saradnji sa lokalnim Crvenim krstom, ima informaciju da će biti dodeljeni paketi.

    - Što se tiče jesenjih paketa koje obezbeđuje lokalna samouprava preko Centra za socijalni rad, i koji se odnose na udžbenike, osnovne životne namirnice, ogrev, smatramo da su dovoljna budžetska sredstva već planirana i neće biti zastoja u realizaciji – ističe naša sagovornica.

Darko Vujinović

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner