Upozorenje
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Izdaje se stomatološka ordinacija u Turiji

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom,

 

 davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br. 24/2012, 48/2015 i 99/2015), Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran br. 1204/2 od 25.07.2016. godine o izdavanju u zakup poslovnog prostora i Zaključka Opštinskog veća Opštine Srbobran broj: 06-68-13/2016-III od 16.08.2016. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja objavljuje sledeći

 

 

O G L A S

ZA IZDAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U TURIJI

PUTEM JAVNOG NADMETANjA

 

Dom zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran izdaje u zakup poslovni prostor sa odgovarajućom opremom i sitnim inventarom predviđenim u Listi opreme za obavljanje stomatološke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Poslovni prostor se nalazi u prizemnoj stambenoj zgradi ambulante Turija u Turiji, ul. Svetog Save br. 26 i koji se sastoji iz stomatološke ordinacije ukupne površine 18 m2 i zajedničkih prostorija koje čine: čekaonica (deo hodnika), sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor za pacijente.

Poslovni prostor i oprema izdaju se u zakup radi pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Poslovni prostor i oprema koji se izdaju u zakup mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

Minimalni mesečni iznos zakupnine je 150 eura računajući po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Dnevnik“.

Učesnik u postupku javnog nadmetanja dužan je da uplati depozit u visini 20% minimalnog mesečnog iznosa zakupnine. Depozit se uplaćuje pre početka postupka javnog nadmetanja uplatom na račun broj 840-532667-08 ili uplatom na blagajni Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran. Postupak javnog nadmetanja održaće se dana 12.09.2016. godine u Domu zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran (sala za sastanke na prvom spratu), u Srbobranu, ul. Jovana Popovića br. 25/1 sa početkom u 09,00 časova.

Uplaćeni iznos depozita biće vraćen učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja. Najboljem ponuđaču koji bude uspeo u postupku javnog nadmetanja uplaćeni iznos depozita biće uračunat u ponuđenu zakupninu, kao unapred plaćena zakupnina, računajući od dana primopredaje poslovne prostorije i opreme.

Ukoliko se u roku od 7 dana od poziva zakupodavca na zaključenje ugovora najbolji ponuđač ne odazove na poziv i ne zaključi ugovor o zakupu gubi pravo na povraćaj depozita.

Poslovni prostor i oprema izdaje se u zakup u viđenom stanju na period od šest meseci. Troškovi tekućeg održavanja padaju na teret zakupca bez prava povraćaja istih od zakupodavca. Za sve popravke (investiciono održavanje i adaptacije) poslovnog prostora ovlašćeni zakupac mora tražiti pismenu saglasnost zakupodavca.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 02.09.2016. godine (petak), putem radio stanice Srbobran, na oglasnoj tabli Doma zdravlja i sajtu Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ Srbobran.

Za sve bliže informacije možete se obratiti Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja na tel. 730-600 lok.104.

u Srbobranu, dana 31.08.2016. godine Predsednik Komisije

Nada Rankić

 
 
 
 
 
 

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner