Upozorenje
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku:
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Opština pomaže vantelesnu oplodnju sa iznosom do 100.000 dinara, Ifju ponovo član Opštinskog veća

Zoltan Ifju ponovo je posle nešto više od godinu dana član Opštinskog veća i biće zadužen za kulturu, odluka da divlja prihvatilišta za životinje u domaćinstvu mogu da imaju do tri psa i isto toliko mačaka skinuta je sa dnevnog reda na predlog predsednika opštine Neška Čestića, a jednoglasno je podržana tačka koja je govorila o pravu na naknadu troškova pripreme i lečenja u postupku vantelesne oplodnje.

Ovo su, između ostalog, izglasali odbornici na desetoj sednici Skupštine opštine održanoj u četvrtak, 15. juna 2017. godine, koja je inače trajala sat vremena i 20 minuta.

Sa 19 glasova za, jednim glasom protiv i jednim uzdržanim Zoltan Ifju iz Socijalističke partije Srbije, izabran je za člana Opštinskog veća kome će pripasti resor kulture. Do sada je resor prosvete i kulture vodio Zoran Mijić, a nakon ove odluke ostaće mu samo prosveta. Deseta tačka pod nazivom Odluka o izmeni i dopuni odluke o komunalnom radu, koja govori o divljim prihvatilištima za životinje i ograničenju do tri psa i tri mačke u domaćinstvu je na Čestićev predlog skinuta sa dnevnog reda sa obrazloženjem da opština još uvek nije izgradila prihvatilište gde bi smestila pse iz pomenutih divljih prihvatilišta.

Posebno je pohvaljena odluka o pravu na naknadu troškova pripreme i lečenja u postupku vantelesne oplodnje. Naime, ona je prihvaćena jednoglasno i svi prisutni odbornici su digli ruku za njeno usvajanje. Pravo na naknadu moći će da ostvare parovi koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Srbobran najkasnije od 1. januara 2015. godine. Njome se predviđa da je iznos sredstava koji se za naknadu troškova do 100.000 dinara.

Usvojena je i odluka o izradi plana detaljne regulacije reciklažnog dvorišta sa objektom za smeštaj životinjskog otpada I kategorije i prihvatilištem za pse, samo je nezavisni odbornik Svetlana Đorđin naglasila da ne može životinjski otpad i prihvatilište da budu u istom objektu.

Inače, odbornici će od sledeće sednice moći da dobijaju skupštinski materijal u elektronskoj formi, pošto su na korišćenje dobili tablete.

Pored svega pomenutog, usvojeni su i poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja po izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Srbobran za 2015. godinu, kao i više Odluka koje se tiču završnog računa budžeta opštine za prošlu godinu, privremenog postavljanja montažnih i drugih objekata na javnim površinama, otuđenja nepokretnosti u Nadalju rušenjem, pribavljanja nepokretnosti – zgrade jedinice lokalne samouprave u Nadalju u javnu svojinu izgradnjom, prihvatanja prenosa javne svojine na nepokretnosti bez naknade države i donošenja Plana detaljne regulacije puta u vikend zoni u K.O. Nadalj I.

Tu su i izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za ovu godinu, al i Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova organa upravljanja Ustanove za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam Srbobran.

Darko Vujinović

MojSrbobran.net

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner