Upozorenje
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku:
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Dom zdravlja izdaje u zakup poslovni prostor u Turiji i Nadalju

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja  nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i  postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda  (''Službeni glasnik RS'' br. 24/2012, 48/2015 i 99/2015), Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran  br. 881/6 od  09. juna 2017. godine  o izdavanju u zakup poslovnog prostora, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja objavljuje:

Oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Turiji i Nadalju  putem javnog nadmetanja

Dom zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran izdaje u zakup poslovni prostor sa odgovarajućom opremom i sitnim inventarom predviđenim u Listi  opreme za obavljanje stomatološke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i to:

A) Poslovni prostor koji se nalazi u prizemnoj stambenoj zgradi ambulante Turija u Turiji, ulica Svetog Save broj 26 i koji se sastoji iz stomatološke ordinacije ukupne površine 18 m2 i zajedničkih prostorija koje čine: čekaonica (deo hodnika), sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor  za pacijente.

B)  Poslovni prostor koji se nalazi u prizemnoj stambenoj zgradi ambulante Nadalj u Nadalju, ulica Lazara Rakića broj 40A i koji se sastoji iz  stomatološke ordinacije ukupne površine 12 m2 i zajedničkih prostorija koje čine: čekaonica (deo hodnika), sanitarni čvor za osoblje i sanitarni čvor  za pacijente.

Poslovni prostor i oprema izdaju se u zakup radi  pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Poslovni prostor i oprema koji se izdaju u zakup  mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 8 do 13 časova.

Minimalni mesečni iznos zakupnine za poslovni prostor u Turiji i Nadalju  je 160 evra računajući po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja oglasa putem ''Radio Srbobrana'', 10. avgusta 2017. godine.

Učesnik u postupku javnog nadmetanja dužan je da uplati depozit u visini 20%  minimalnog mesečnog iznosa zakupnine. Depozit se uplaćuje pre početka postupka javnog nadmetanja uplatom  na račun broj 840-532667-08 Doma zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran. Postupak javnog nadmetanja održaće se 21. avgusta 2017. godine u Domu zdravlja ''Dr Đorđe Bastić'' Srbobran (sala za sastanke na prvom spratu), u Srbobranu, ulica Jovana Popovića broj 25/1 sa  početkom u 9 časova.

Uplaćeni iznos depozita biće vraćen učesnicima koji  nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja.

Za sve bliže informacije možete se obratiti Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja na telefon 730-600 lokal 104.

Predsednik Komisije Nada Rankić

MojSrbobran.net

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner