Upozorenje
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku:
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Dnevni boravak - MNRO „Biser“ opštine Srboboran

Aktivnosti u Udruženju za pomoć MNRO „Biser“ opštine Srboboran - Dnevni boravak

 


Projekat Dnevni boravak “Nove mogućnosti“ podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon potpisivanja ugovora i obezbeđenih sredstava, počeo je da se realizuje u maju mesecu 2014. godine.
 

Ovo je šesta godina kako ovo Ministarstvo podržava dnevne aktivnosti osoba sa invaliditeom, odnosno sa intelektualnim teškoćama sa ciljem da se u lokalnoj zajednici razvije usluga socijalne zaštite i ista prepozna kao potreba i neophodnost, da se poboljšaju uslovi života ove marginalizovane grupe i da se spreči smeštaj u institucije.
Projekat će trajati 9 meseci i obuhvatiće 19 osoba sa invaliditetom. Na njegovoj realizaciji će raditi koordinator, psiholog, defektološkinja, medicinska sestra, vaspitačica, obučeni radioničar, volonteri.

 

Na žalost, Ministarstvo nije bilo u mogućnosti da u celosti prihvati naš predlog finasiranja i obezbedi dovoljno sredstava koliko je minimalno potrebno za rad dnevnog boravka od 8 sati, već samo za polovinu radnog vremena, ali će se i za to vreme sprovoditi programi koji su predviđeni kao prejektne aktivnosti: životne veštine i lične sposobnosti, vaspitno-obrazovne aktivnosti, radioničarske, kreativne i edukativne radionice, posete kulturnim dešavanjima, radno angažovanje, rad sa porodicom, slobodno vreme i proslave.
 

Ove aktivnosti su posebno razrađene tako da je svaki dan ispunjen određenim sadržajem kojim se osobe sa invaliditetom osposobljavaju za svakodnevni život i uključuju u lokalnu zajednicu u skladu sa svojim mogućnostima.
U okviru projekta predviđeno je i javno predstavljanje rada Udruženja kroz „Dan otvorenih vrata“ . Ona su otvorena za sve koji žele da vide kako i na koji način se ovaj pa i drugi projekti sprovode i ako izgleda jedan naš dan.

 

Zato vas pozivamo da nam se pridružite svake srede od 10,00 do 12,00 sati i vidite šta sve možemo da radimo i hođemo da postignemo.
 

Tim Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser“ opštine Srboboran

Projekat finansiran od strane Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike

MojSrbobran.net

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner