Upozorenje
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku:
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

Započela izgradnja tri otresišta na atarskim putevima

JP”Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Srbobran“ obavestila je javnost da su započeli radove na izgradni otresišta na atarskim putevim u srbobranskom ataru.

Započeli su radovi na izgradnji otresišta na teritoriji opštine Srbobran. Otpočeli su radovi na betoniraju otresišta na sledećim lokacijama:

  1. Otresište na „Segedinskom putu“ sa leve strane kod salaša - Ađanski i „Fulajtarovog“ salaša -  k.p. br. 12131, K.O. Srbobran, u dužini od 50m,
  2. Otresište na „Segedinskom putu“ sa desne strane kod salaša - Ađanski i „Fulajtarovog“ salaša -  k.p. br. 12132, K.O. Srbobran, u dužini od 50m,
  3. Otresište na „Segedinskom putu“ sa desne strane tzv. „Belobrkin progon“ - k.p. br. 12108, K.O. Srbobran, u dužini od 50m.

Za vreme izvođenja radova, atarski putevi će biti neprohodni.

Preporučuje se poljoprivrednicima da koriste alternativne pravce u narednih 15 dana, dok se radovi na navedena tri otresišta ne okončaju.

 

Za naredni period je predviđeno da se betoniraju otresišta i na sledećim lokacijama:

Otresište na „Feketićkom putu“ na izlasku iz Srbobrana sa desne strane prema farmi „Ivić“, k.p.br.12253, K.O. Srbobran, u dužini od 50m,

Otresište – pre i posle mosta kod Klanice - k.p. br. 12284, K.O. Srbobran, u dužini od 50m,

Otresište u „Devečeru“ – atarski put prema „Ciglani“ i „Fazaneriji“, u dužini od 50m.

 

Izvođač radova je “Eko Gradnja” d.o.o. Zrenjanin, na osnovu Odluke o dodeli ugovora nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke.

 

 

Jasmina Popgligorin, lice zaposleno na poslovima javnih nabavki

JP“Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Srbobran“

Karađorđeva br. 1

21480 Srbobran

 

Mob.: 063/1050-156

Tel.: 021/730-197

Faks: 021/732-570

MojSrbobran.net

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner