Upozorenje
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku:
  • Neuspešno učitavanje XML datoteke

U Srbobranu gas najskuplji od 1. oktobra!

Iako je bilo najava da do poskupljenja gasa neće doći, gas od 1. oktobra 2014. godine ponovo poskupljuje.

 

I naredne grejne sezone građani srbobranske opštine plaćaće gas skuplje nego u drugim sredinama. Naime, tačna cena neoporezovanog kubika gasa zavisi od snabdevača i trenutno se za domaćinstva kreće u rasponu od 40,87 do 48,38 dinara. Najjeftiniji kubik prodaje „Srbijagas“, po ceni od 40,87 dinara, dok je cena, na primer preko zrenjaninske „Gradske toplane“. 47,75 dinara. Novom cenom gasa od 48,38 dinara za kubni metar, svojim potrošačima predstavio se lokalni distributer JKP „Graditelj“.

U Graditelju ovo poskupljenje i cenu gasa predstavljaju na sledeći način:

Nadzorni odbor JKP „Graditelj“Srbobran na IV vanrednoj  sednici, 8.avgust 2014.godine  doneo Odluku  o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije biće objavljena u „Službenom glasniku RS“ i  primenjuje se od 1 oktobra  2014. godine. Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje  i to:

 

Kategorije kupaca

 

Grupe  kupaca

 

Tarifa "energent"

(din/m3)

 

Tarifa "kapacitet"

(din/m3/dan/godina)

Tarifa „naknada po mestu isporuke"

(din/godina)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

„Mala potrošnja“

-domaćinstva“ i

- ostali

 

48,38

 

 

1.184,40

 

Vanvršna potrošnja K1

 

 

 

 

Ravnomerna potrošnja K1

45,70

178,11

1.184,40

 

Neravnomerna potrošnja K1

45,70

209,54

1.184,40

 

 

 

 

 

 

Pored obaveznih podataka koji moraju biti sadržani u računu u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast, račun sadrži i podatke koji transparentno prikazuju obračune u skladu sa tarifama.

1. Iznos naknade po tarifom „energent“ se primenjuje na prodatu, odnosno isporučenu količinu prirodnog gasa utvrđenu merenjem za svako mesto isporuke prirodnog gasa tog kupca, odnosno korisnika sistema, u obračunskom periodu.

·         Isporučena količina prirodnog gasa predstavlja svedenu količinu izmerene količine prirodnog     gasa na standardni, odnosno ugovoreni kvalitet prirodnog gasa (donja toplotna vrednost od 33338,35KJ/m3, pri temperaturi od 288,15K i pritisku od 1,01325bara).

·         Izmerena, odnosno očitana količina prirodnog gasa predstavlja razliku između novog i starog    stanju na merilu prirodnog gasa.

2. Iznos naknade za tarifu „kapacitet“ utvrđuje se množenjem cene za tarifu „kapacitet“ sa maksimalnom dnevnom potrošnjom prirodnog gasa iz predhodne godine.

·         Maksimalna dnevna potrošnja prirodnog gasa  na mestu isporuke kod kojeg ne postoji mogućnost mogućnost autumatskog beleženja isporučenih dnevnih količina prirodnog gasa na mernom uređaju, izračunava se tako što se najveći količnik isporučenih mesečnih količina i broja dana u tom mesecu pomnoži sa odgovarajućim koeficijentom mesečne neravnomernosti KM.

·         Maksimalna dnevna potrošnja prirodnog gasa u prvoj godini priključenja novog kupca utvrđuje se na osnovu podataka o maksimalnoj dnevnoj potrošnji prirodnog gasa za tu godinu iz ugovora o prodaji prirodnog gasa. Ove odredbe primenjuje se i na kupca koji u prethodnoj godini nije imao potrošnju prirodnog gasa.

·         Vrednost kojeficijenta mesečne neravnomernost KM  su:

1)  KM1= 1,35 za mesto isporuke iz grupe „Neravnomerna potrošnja K1“

2)  KM2= 1,20 za mesto isporuke iz grupe „Ravnomerna potrošnja K1“ i „Vanvršna potrošnja K1“

3. Iznos naknadne po tarifi „naknada po mestu isporuke“ primenjuje se za svakog pojedinačnog kupca, utvrđena je na godišnjem nivou i raspoređuje se prema broju obračunskih perioda.

 

MojSrbobran.net

vremenska prognoza

Srbobran

Vlažnost

Vetar

baner